Internkontroll

 

 

 

Kritiske styringspunkter i en kommune er i korte trekk å ha en plan for driften. Har en prosedyrer for matsikkerhet (HCCP-system)? Finnes det veiledninger for hva en lagrer av informasjon og hvor en lagrer denne informasjonen.

Finnes det ROS-veiledninger som kan benyttes av de ansatte og vet organisasjonen om hvordan grunnøkonomien til kommunen egentlig er bygd opp.

 

Offentlig virksomhet baserer sin virksomhet på de fire grunnleggende forvaltningsverdiene:

  • demomkrati
  • rettsikkerhet
  • faglig integritet
  • effektivitet

Å forvalte fellesskapets midler på en mest mulig forvarlig måte er et stort ansvar og uansett hvordan en velger å drifte kommunen, vil forvaltningen ha avgjørende betydning for hvordan samfunnet fungerer.

 

 

 

Skal du skille deg ut fra mengden så bør du lære å føre tilsyn med deg selv.

  • Hvordan kan du sikre at du gjør ting rett, slik at du ikke trenger å gjøre samme oppgave flere gang?
  • Hvordan kan du sikre at alle forstår sammenhengen mellom politiske vedtak og den daglige administrasjon?
  • Hvordan kan du gjøre overorndet kontroll til et hyggelig møte?

I offentlig forvaltning er det mange formelle prosesser og kanskje like mange uformelle prosesser.

Internkontroll skal i en uformell prosess bidra til at organisasjonen føler en personlig utvikling og lærer av hverandre. Her handler det mye om å se den individuelle ekspertisen og benytte seg av denne til å utvikle organisasjonen.

I en formell prosess skal intrnkontroll bidra til at berørte parter forstår saksgangen og slik sikre at riktige beslutninger fattes i riktig rekkefølge.

 
 

Vi har over 13 års erfaring med informasjonsdatabaser som er intuitive og ikke minst brukervennlige.

Vi selger ikke programvaren. Det vi gjør er å lære opp organisasjonen i hvordan de best skal kunne bruke internkontroll som utgangspunkt for kontinuerlig forbedrings- og strategisk kompetanseledelse.

Ta kontakt i dag!