Intuituve mapper

 

 

 

Det mest vanlige når en skal lage en informasjonsdatabase for en organisasjon er å ta utgangspunkt i organisasjonskartet.

Men er dette den mest intuitive måten å gjøre det på? Er det dette brukeren av systemet vil kjenne seg igjen i.

Svaret på spørsmålet er et rungende NEI!

Store norske leksikon sier det på følgende måte;

"Intuitiv, av intuisjon, er enhver innsikt eller erkjennelse hvor kunnskapsobjektet er umiddelbart og direkte gitt for erkjennelsesevnen."

Erkjennelse er den virksomhet hvorved vi vinner kunnskap; også brukt om selve kunnskapen eller innsikten.

 

 

 

Men for å kunne opprette et godt digitalt internkontroll-system må vi dele inn i forretningsområder eller seksjoner? Vi vil da ikke at alle ansatte skal ha tilgang til informajsonen som legges inn i systemt av f.eks. helse.

Svaret på spørsmålet er både JA og NEI. For enkelte områder kan det være fordelaktig med et lukket system, men internkontroll handler i all hovedsak om å sette opp et HMS system. Og da er det ingen forskjell på om du er administrasjonssjef, lege eller renholdsbetjent.

Å sette opp en funksjonell mappestruktur og ikke minst vite hvilke dokumenter en skal legge inn i mappene er det stor misforståelse om i norske kommuner. Dermed bygger man et system som blir så stort og omfattende at det ikke lengre er brukervennlig.

Dette kan lett illustreres med trafikkdata fra Google. Eksemplet er hentet fra en hjemmeside hos en kursleverandør. Statistikken viser at 54 % besøker hjemmesiden via mobiltelefon, men at 67 % forlater hjemmesiden innenfor ett minutt etter at de har besøkt hovedsiden.

Kursleverandøren har en vedtatt strategi om at hjemmesiden skal inneholde alt av tilgjengelig informasjon, men det er ikke det leseren ønsker. Derfor flykter de fra hjemmesiden.

Om dere skulle gjenkjenne problemet i egen organisasjon er det bare å ta kontakt.