Historien bak selskapet

Kaffe

Arctic Presentation ble først etablert som Euro Job International i 1992, et selskap som hadde til oppgave å etablere den første hel-europeiske databasen over kvalifikasjoner til studenter på europeiske universiteter. Databasen ble senere solgt til Skottland og selskapet skiftet navn til Colossus i 1995.

Fra 1995 til 2000 var fungerte selskapet som et datautvikling- og salgsselskap for datarelaterte produkter, inntil det i 2000 ble omgjort til et rent konsulentselskap under navnet Arctic Presentation.

Et selskap basert på kreativitet

RegnskapVisjonen til Arctic Presentation har og vil alltid være å tenke utenfor boksen.

Se muligheter der andre ser begrensinger. Bruke tid på å finne hva en kan gjøre for både å lette sine egne bekymringer, samtidig som en får en morsommere hverdag i sin egen bedrift.

 

Vår adresse

Arctic Presentation, Vestregata 76, 9008 Tromsø

 

 

 

 

Vår referanseliste

IMPAC, London

Konsulent i effektiv personalstyring for industrikonsern.

Venture Capital Consultants, Los Angeles

Skandinavisk tilrettelegger for risikokapital.

Bladet Vigdis, Tromsø

Redaktør for det første mote-/ styling-magasinet i Nord-Norge, med base i Tromsø.

Folkeuniversitetet i Setesdal

Kursing i ledelsesmarkedsføring i samarbeid med høyskolen i Agder.

Bykle kommune

Prosjektleder for videobasert psykisk helsevern.

Hasla Sylvsmie, Valle

Utforming av nasjonal og internasjonal markedsføringsstrategi.

Narvik Sparebank

Foredrag i markedsføring av bankens produkter overnfor lokalmarkedet.

Vacuro, Narvik

Revisjon av forretningsplan før internasjonal lansering av selskapet.

Arctic Ranch, Ballangen

Konsulent i forbindelse med omlegging av driften fra vanlig gårdsdrift til hestesport.

 

 
 
COPYRIGHT © Arctic Presentation 2014 | ALL RIGHTS RESERVED - Org.nr. 971 548 061 - E-post: post@arcticpresentation.no - Mobil: 413 03 415