Kunnskap er ferskvare

Vis meg hva du kan, ikke hva du har gjort. For de som har vært i arbeidslivet en tid vil i større og større grad måtte overbevise nye arbeidsgivere at deres kunnskap er relevant for dagens utfordringer.        

Nysgjerrighet er av mange oppfattet som en av de viktigste drivkreftene bak vitenskapelige funn og menneskelig utvikling. Nysgjerrighet kan sees som evolusjonsmessig adaptivt. Psykologisk kan nysgjerrighet defineres som et ønske om å utforske, eller tilegne seg kunnskap om et fenomen/objekt eller en opplevelse. Og således erverver man ny kunnskap, kunnskap tilpasset den tiden vi lever i.

Lean & Kontinuerlig forbedring

Dagsforedrag

Kurs og foredrag som kan spesialtilpasses

Microsoft Office

Lær å arbeide sømløst i Excel, Word og Power Point. Kursene kan tilpasses både de som er relativt nybegynnere, samt de som har lengre erfaring.

Forretningsstrategi

Få hjelp til å forme en forretningsstrategi som styrker din bedrifts muligheter til å overleve i et tøft marked. Hvor er jeg, hvor skal jeg og hvorfor skal jeg dit.

Forstå kommuneøkonomi

Ønsker du å bli mer aktivt engasjert i kommunale budsjettprosesser, er dette kurset for deg.

Gjeldsrådgivning

Trenger du hjep til å få oversikt og struktur på gjelden din? Kanskje kan min erfaring som gjeldsrådgiver være til hjelp for nettopp deg.

Komplett kursoversikt

se listen over alle kurs som kan tilbys.