Fra Euro Job
til Arctic Presentation

Et selskap med historie helt tilbake til 1993.

Å komme hjem til Narvik fra studier i utlandet i 1991 til en skyhøy arbeidsledighet, gav meg to valg. Skulle jeg bli en av de mange langstidledige som følge av finanskrisen som rammet Norge på slutten av 80- tallet. Eller skulle jeg skape min egen arbeidsplass. Valget falt naturlig på det siste alternativet. Og dermed ble Euro Job etablert tidlig i 1993.

Selskapet skulle formidle arbeidskraft til private og offentlige bedrifter som hadde behov for internasjonale arbeidtakere. Dette som følge av fri fly av arbeidskraft etter at EØS-avtalen trådte i kraft 1. januar 1994. Men man blir sjelden profet i egen by, og selskapet fikk din naturlige avslutning da jeg begynte i en ny jobb i Tromsø i begynnelsen av 1994. På samme tid var den digitale tidsalderen akkurat kommet til Norge, hvor både internett og stasjonære maskiner etterhvert ble allemannseie. Dette var tidsalderen for Colossus, som spesialiserte seg på å bygge små kompakte stasjonære maskiner, samt utvikle nettsider for bedrifter. Som en liten pioner i markedet, samarbeidet selskapet med de store nasjonale leverandørene helt frem til årtusenskiftet, da selskapet skiftet navn til Arctic Presentation.

Forretningskonseptet gikk fra data til konsuletvirksomhet, men hvor kunnskapen om data fortsatt var en sentral del av selskapets strategi de første årene. Etter 2007 ble det fokusert mer på informasjon mot privatmarkedet, og Finansleksikonet ble til. Dette ble utviklet til Nordens største finansielle leksikon før det ble solgt til Investoogroup Ltd i 2021.

Den viktigste lærdommen en kan ta med seg på veien, er at tidene forandre seg. Det er alltid en tid for fornyelse, en tid for minner. Men det er aldri tid for å se seg tilbake og ønske at en gjorde ting annerledes. Det at en gjør feil på veien er en viktig del av lærdommen. Det er det som former et selskap til å fortsette inn i evigheten, om det er det en ønsker skal skje. Henry Ford så viktigheten av samlebåndbrinsippet, men påfølgende generasjoner av Ford greide ikke å være med på den virkelige revulusjonen innen bilteknologi som har foregått siden tidlig på 90- tallet. Kanskje har de drømt for ofte om svunne tider, da de var verdens største bilmerke.

Arctic Presentation skal aldri bli en stor aktør innen rådgivning. Men sjelen til selskapet skal alltid være å utfordre det bestående. Se på muligheter for å gjøre ting annerledes. Ikke fordi en må, men fordi en tør tenke annerledes.

referanseliste

IMPAC, London

Konsulent i effektiv personalstyring for industrikonsert.

Venture Capital Consultants, Los Angeles

Skandinavisk tilrettelegger for risikokapital

Bladet Vigdis

Redaktør for det første mote- og stylingsmagasinet i Nord-Norge med base i Tromsø.

Folkeuniversitetet i Setesdal

Kursing i ledelsesmarkedsføring i samarbeid med høgskolen i Agder.

Bykle kommune

Prosjektleder for videobasert psykisk helsevern

Hasla Sylvsmie, Valle

Utforming av nasjonal og internasjonal markedsføringsstrategi.

Narvik Sparebank

Foredrag i markedsføring av bankens produkter ovenfor lokalmarkedet.

Vacuro, Narvik

Revisjon av forretningsplan for internasjonal lansering av selskapet, samt innhenting av irisikokapital.

Arctic Ranch, Ballangen

Rådgiver i forbindelse med omlegging av driften fra vanlig gårdsdrift til hestesport.